W celu zapewnienia klientom kompleksowej usługi wsparcia prawnego kancelaria LEGALPARTNER współpracuje ze specjalistami z zakresu doradztwa podatkowego, bezpieczeństwa informacji, kontrolingu i audytu oraz tłumaczami języków obcych, w tym na stałe z tłumaczami języka angielskiego i hiszpańskiego, a także notariuszami i rzecznikami patentowymi.

W zakresie inwestycji energetycznych, w tym z zakresu energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej, nasza kancelaria współpracuje również z licznymi firmami i specjalistami odpowiedzialnymi za różne etapy procesu inwestycyjnego, co stanowi dodatkowe wsparcie dla świadczonych naszym klientom usług.