Specjalizacje

Zapewniamy doradztwo w sprawach związanych z gospodarką energetyczną w zakresie energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki nieruchomości energetycznych, infrastruktury energetycznej oraz nielegalnego poboru energii.

 

W ramach tej specjalizacji zapewniamy również pełną obsługę prawną inwestycji w sektorze energetycznym, a także doradztwo regulacyjne w postępowaniach przed Prezesem URE i innymi organami regulacyjnymi.


 

Prawo energetyczne