Specjalizacje

Świadczymy pomoc prawną we wszystkich kwestiach związanych z obsługą inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem dużych inwestycji energetycznych oraz inwestycji w nieruchomości komercyjne lub rolnicze. W ramach tej specjalizacji zajmujemy się zarówno obsługą kontaktów i wszelkich zagadnień z tym związanych, jak i doradztwem w zakresie postępowań administracyjnych oraz spraw korporacyjnych, w tym przekształceń kapitałowych.

 

W ramach doradztwa inwestycyjnego oferujemy również doradztwo w zakresie procesów prawnych due diligence, zarówno po stronie podmiotów audytujących, jak i podmiotów audytowanych. Procesy due diligence przeprowadzamy na potrzeby wewnętrznego audytu inwestorskiego w celu przygotowania inwestycji do procesu pozyskiwania finansowania lub w celu zbycia projektów inwestycyjnych. Ponadto, prowadzimy audyty również w odniesieniu do projektów inwestycyjnych stanowiących własność podmiotów trzecich, których nabyciem lub finansowaniem zainteresowani są nasi klienci, w celu identyfikacji i oceny ryzyk inwestycyjnych.

Doradztwo inwestycyjne i due diligence