Specjalizacje

Kompleksowa pomoc prawna w zakresie bieżącego wsparcia HR pracodawcy w indywidualnych sprawach pracowniczych oraz w sprawach zbiorowego prawa pracy, w tym także w zakresie sporów zbiorowych i uzgadniania układów zbiorowych pracy. Sporządzanie i opiniowanie projektów zakładowego prawa pracy, umów i porozumień pracowniczych. Doradztwo w zakresie problematyki zatrudniania osób niepełnosprawnych, zapobiegania dyskryminacji i mobbingowi oraz kształtowania relacji z pracownikami i związkami zawodowymi.

Indywidualne i zbiorowe prawo pracy