Specjalizacje

Doradztwo w sprawach obrotu nieruchomościami, w tym przygotowywanie, przy uwzględnieniu aspektów podatkowych i finansowych, struktury transakcji dotyczących sprzedaży, obciążeń, podziałów oraz scaleń. Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości i doradztwo w zakresie optymalnego usunięcia negatywnych wyników takich analiz.

 

Konsulting dotyczący ustanawiania i wykonywania praw własności, współwłasności, użytkowania wieczystego oraz ograniczonych praw rzeczonych, w tym służebności, jak również dzierżawy i najmu, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zabezpieczeń i obciążeń publicznoprawnych.

 

Doradztwo we wszelkich aspektach cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych związanych z zagospodarowywaniem nieruchomości, w szczególności dotyczących zagospodarowywania przestrzennego i procesu inwestycyjnego.

 

Doradztwo w zakresie transakcji typu sale-and-lease-back oraz zarządzania nieruchomościami i komercyjnego ich wykorzystania.

Prawo nieruchomości