Specjalizacje

W zakresie tej specjalizacji świadczymy usługi prawne w zakresie zarówno obsługi podmiotów ze sfery administracji publicznej, jak również doradztwo dla podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

 

W ramach usług dla administracji publicznej zapewniamy kompleksową obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego i ich organów, podmiotów komunalnych, zakładów budżetowych oraz agencji Skarbu Państwa.

 

W ramach doradztwa w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, zapewniamy obsługę prawną sporów z organami administracji, opiniujemy złożone zagadnienia procedury administracyjnej, a także doradzamy w postępowaniach administracyjnych związanych z procesami inwestycyjnymi.

Prawo administracyjne