Specjalizacje

Oferujemy doradztwo w zakresie umów dotyczących czynności bankowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki oceny zdolności kredytowej i zabezpieczeń. Wydawanie opinii dotyczących relacji banków z instytucjami i podmiotami zewnętrznymi w kontekście zgodności z wymogami prawa bankowego, przepisów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi i poszanowania tajemnicy bankowej.

 

Ponadto, posiadamy duże doświadczenie w zakresie obsługi prawnej dotyczącej kredytowania dużych projektów inwestycyjnych w systemie project finance, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania i obsługi umów kredytowych oraz umów regulujących sposoby zabezpieczenia udzielonego finansowania.

Prawo bankowe