Specjalizacje

Specjalizacja ta obejmuje doradztwo w zakresie prawa telekomunikacyjnego w związku z działalnością operatorów telewizji kablowej, telefonii, radiokomunikacji i internetu, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dostępu do sieci przesyłowych, umów konsumenckich, prawa konkurencji, tajemnicy telekomunikacyjnej, umów dotyczących emisji i reemisji programów, prawa autorskiego i relacji z UKE.

Telekomunikacja