Specjalizacje

Świadczymy kompleksową obsługę prawną w związku z działalnością transportową w drogowym transporcie krajowym i międzynarodowym. W ramach tej specjalizacji oferujemy doradztwo w zakresie stosowania i wykładni, a także wzajemnych relacji przepisów prawa przewozowego oraz konwencji CMR oraz rozstrzygania sporów transgranicznych.

 

Transport