Kancelaria gwarantuje pełną transparentność zasad świadczenia usług w oparciu o partnerskie umowy o świadczenie usług i wdrożone ogólne warunki pomocy prawnej opracowane zgodnie z wytycznymi Krajowej Rady Radców Prawnych.

Oferujemy pełną elastyczność w wyborze zarówno formy współpracy (stałe obsługi prawne lub zlecenia jednorazowe), jak i sposobu rozliczeń finansowych (stawki godzinowe, wynagrodzenie ryczałtowe, success fee). Świadczymy usługi w siedzibie kancelarii w Koszalinie oraz w biurach w Słupsku i Wrocławiu, a także oferujemy doradztwo w siedzibie klienta oraz reprezentowanie klientów w sądach na terenie całego kraju.