Aktualności

Konferencja szkoleniowa

W dniu 9 sierpnia 2013 roku, przy okazji konferencji szkoleniowej zespołu LEGALPARTNER Filipczyk Karabasz Żebryk, odbyła się oficjalna prezentacja nowej strony www.legalpartner.pl  

Uczestnicy konferencji wzięli także udział w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej. Merytoryczny program konferencji wypełniła prezentacja dotycząca Portali Informacji Sądów ? nowego źródła wiedzy o toku spraw sądowych, a także wykład na temat Wpływu orzecznictwa Sądu Najwyższego na praktykę orzeczniczą sądów powszechnych.

 źródło: informacja własna

Sierpień 2013

wydarzenia firmowe