Radcowie Prawni

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Z kancelarią LEGALPARTNER Filipczyk Karabasz Żebryk Spółka Partnerska Radców Prawnych związana od 2009 r. jako aplikant radcowski, a od 2013 r. już jako radca prawny.

 

W obszarze jej zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z prawem gospodarczym, procedurą cywilną i prawem rzeczowym, w szczególności odnoszące się do regulacji stanów prawnych nieruchomości i problematyki zasiedzenia służebności przesyłu oraz korzystania przez przedsiębiorców przesyłowych z cudzych nieruchomości.

Weronika Rutkowska – Gładysiak