Specjalizacje

Świadczymy kompleksową obsługę prawną inwestycji w branży energetyki odnawialnej, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki wiatrowej oraz fotowoltaiki. Oferta w tym zakresie skierowana jest zarówno do inwestorów dopiero rozpoczynających inwestycję w Polsce, jak i inwestorów posiadających projekty w fazie deweloperskiej lub implementacji.

 

W ramach tej specjalizacji zapewniamy m.in. przygotowanie umów obejmujących prawa do gruntów oraz badanie stanu prawnego nieruchomości, przygotowanie opinii prawnych w zakresie konkretnych zagadnień inwestycyjnych, doradztwo w zakresie postępowań administracyjnych (decyzja środowiskowa, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie na budowę), obsługę procesu pozyskiwania tytułów prawnych do gruntów dla inwestycji kablowych i liniowych, a także pełną obsługę prawną procesu budowy, w tym przygotowanie i realizacja umów o roboty budowlane (FIDIC).

 

Ponadto, kancelaria wyspecjalizowała się również w pełnej obsłudze procesu prawnego due diligence projektów zarówno na potrzeby wewnętrznego audytu inwestorskiego, jak i na potrzeby finansowania inwestycji. 

Energetyka wiatrowai fotowoltaika