Specjalizacje

Świadczymy usługi pełnego doradztwa w zakresie sporządzania, weryfikacji i opiniowania kontraktów i umów cywilnoprawnych i handlowych dwu ? i wielostronnych, również w wersji angielskojęzycznej. Specjalizujemy się również w przygotowywaniu i opiniowaniu złożonych kontraktów regulujących kwestie związane z dużymi inwestycjami, w tym umów o współpracy handlowej lub o prowadzeniu wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, a także umów kredytowych na finansowanie inwestycji, w szczególności w sferze energetyki.

 

Ponadto, opracowujemy kontrakty inwestycyjne z zakresu obrotu nieruchomościami i inwestycji budowlanych, także w formule FIDIC oraz doradzamy na etapie wykonywania tych umów. W ramach tej specjalizacji doradzamy również w zakresie problematyki zabezpieczenia roszczeń i ochrony interesów naszych klientów, zwracając szczególną uwagę na pełną identyfikację wszystkich możliwych ryzyk i zabezpieczenie przed ich wystąpieniem lub skutkami.

Kontrakty i umowy handlowe