Specjalizacje

Specjalizacja ta obejmuje reprezentację przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, przed Sądem Najwyższym, przed sądami arbitrażowymi i Krajową Izbą Odwoławczą działającą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, w tym również w zakresie mediacji.

 

Oferujemy prowadzenie spraw cywilnych, dotyczących nieruchomości, windykacji należności, a także rodzinnych, dotyczących rozwodów i podziałów majątku, spraw z zakresu prawa pracy, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego, podatkowego oraz zamówień publicznych, a także prawa nieruchomości, w tym dotyczących roszczeń reprywatyzacyjnych i procesu inwestycyjnego.

Spory sądowe